Autorem tohoto "dopisu Bohu" nejsem já - Rezkaaa, ale člověk s pseudonymem Dismas, kterému propůjčuji ke zveřejňování myšlenek svůj blog.

 

 

Bože,

seděl jsem dnes venku, koukal do tmy a najednou… prázdno. Nebylo to jako dřív. Nebál jsem se. Necukal. Neměl jsem strach. Má duše byla prázdná, kam až jsem dohlédl. Takové to ticho umlčené bouře. Prázdno otevřené dlaně, která věří, ví, že kdo touží, dostává. Pokojné prázdno. Prázdno velikonočního svatostánku.

 

 Jestli po něčem toužím, Pane? Chci být navždy sebou prázdný, abych mohl být Tebou naplněn!

Dismas

 


(obrázek Rezkaaa)