Už delší dobu mám rozepsaný příspěveček, a když nám dnes začíná ta příprava na Letnice, musím jej dokončit :)

 

...k Duchu Svatému.
Jsou "dlouhé" a málo se modlí, ale je v nich všecko. Když jsem se je naposledy modlila já, byla jsem překvapená vlastní dosavadní slepotou. Jak jsem je mohla tak dlouho míjet?!
Došlo mi, že v osobní modlitbě prosím za to samé, co je uvedené v jednotlivých přímluvách. Velikým bonusem k tomu je to, že ty stejné prosby a přání předkládám direkt Duchu Svatému. (Ne, že by tomu tak bez Litanií nebylo, ale tak nějak si to lépe uvědomuji a po každém verši to slovy buď veleben Duchu Svatému přímo odevzdám.)Duch Svatý si vane jak chce a kdy chce a je fajn na něho nezapomínat a nechat ho proudit. Díky Němu a v Jeho Síle dokážem neskutečné věci. Bez Boha nejsme nic a bez Ducha Svatého jsme jenom prázdní křesťané, Duch Svatý je Život a řekla bych takové kořeníčko každého křesťana.

S působením Ducha Svatého mám osobní zkušenost a vím, jak je důležité se k němu skutečně obracet. Konkrétních situací je skutečně hodně, co můžu ale říct za všechny je to, že když se mu dá prostor, dokáže vykombérovat věci, o nichž by se mi ani nesnilo.

 

Mou domněnkou je, že mnoho věřících o Duchu Svatém "neví" nebo jej připisují pouze charismatickým křesťanům. Jenže Duch Svatý chce být skutečně živě přítomný v úplně každém člověku, ne jen v těch, co mají charismatické Dary (např. Dar modlitby v jazycích, Dar obrazů,...).
Darem od Ducha Svatého je třeba schopnost naslouchat druhým, hudební sluch a nadání, kreslení, talent na jazyky nebo třeba láskyplná péče o rodinu a s tímí spojené uklízení, vaření, praní,...
Jsou to věci, které neumí úplně každý. A nikdo to neumí přesně tak, jak to umíš třeba Ty :)

 

Závěrem...
Doporučuji Litanie k DS, mám ráda přímo tyto, vypsané níže. Jsou takový "shrnutím" všeho, co člověk potřebuje :)
A pak hlavně - Duch Svatý je celoživotní kámoš pro všechny :)

 

 

Litanie k Duchu Svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…

Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a připrav si místo v mém srdci, buď veleben.
Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít podle Boží vůle, buď veleben.
Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít ve stálé přítomnosti Boží, buď veleben.
Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat Tě a zamilovat se do Tebe, buď veleben.
Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč nás žít v odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha, buď veleben.
Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky, buď veleben.
Duchu Svatý, holubice tajemná, nauč mne chápat Písmo Svaté, buď veleben.
Duchu Svatý, hlase mé duše, nauč mne správně se modlit a modli se ve mně, buď veleben.
Duchu Svatý, který hovoříš ústy proroků, nauč mne žít v pokoji a v míru duše, buď veleben.
Duchu Svatý, ohnisko láskou hořící, nauč mne žít moudře a trpělivě, buď veleben.
Duchu Svatý, vládnoucí všemi dary, nauč mne žít v pokoře a skromnosti, buď veleben.
Duchu Svatý, kterého poklady jsou nesmírné, nauč mne chápat cenu utrpení, buď veleben.
Duchu Svatý, jehož poklady jsou neocenitelné, nauč mne správně využívat drahocenný čas, buď veleben.
Duchu Svatý, z jehož pokladu neubývá, očisti mne od nelásky a pýchy, buď veleben.
Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mne odporovat zbytečným myšlenkám a představám,
buď veleben.
Duchu Svatý, dárce darů přemnohých, nauč mne vyhnout se neužitečným činnostem a zbytečným řečem, buď veleben.
Duchu Svatý, z kterého plnosti jsme všichni obdrželi, nauč mne mlčet i mluvit v pravý čas, buď veleben.
Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mne dávat dobrý příklad jiným, buď veleben.
Duchu Svatý, Dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém, buď veleben.
Duchu Svatý, sladký Utěšiteli, nauč mne jednat s druhými lidmi, buď veleben.
Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mne nikoho neposuzovat a nepřipomínat křivdy, buď veleben.
Duchu Svatý, Světlo, které obšťastňuje duši, nauč mne vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky, buď veleben.
Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mne k dokonalosti, buď veleben.
Duchu Svatý, Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby, buď veleben.
Duchu Svatý, před kterým není nic utajené, nauč mne unikat úkladům ďábla, buď veleben.
Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi se vymanit z otroctví těla, světa a ďábla, buď veleben.
Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji se do Tvé ochrany, i moji rodinu, přátele a všechny lidi, buď veleben.
Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí, nauč mne žít pro slávu Boží, pro spásu duší a radost Matky Boží, abych mohl/a zemřít jako služebník/služebnice užitečný/á, buď veleben.

Amen.